Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2017

sharmota
13:18
2474 d1a9 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapuella13 puella13
13:16
3542 5494

👌

Reposted fromKiro Kiro viapuella13 puella13
sharmota
09:23
7190 84f5 500
Reposted fromthinredline thinredline viapuella13 puella13
sharmota
09:19
0755 9f2b 500
Reposted fromcalifornia412 california412 viapuella13 puella13
sharmota
09:19
1183 69e8
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viapuella13 puella13
sharmota
09:18
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viapuella13 puella13

March 10 2017

12:56
9879 aa61 500

cashmeremammoth:

book witches
they know the myths, the curling legends. and so when odd things start to happen (when one makes the table shake its contents off and another looks down to see her hands stained with light) they know what they’re dealing with. and what’s more, they know where the answers lie.

Reposted fromladyofmisfortune ladyofmisfortune

March 04 2017

sharmota
21:18
5949 8468
Jacek Podsiadło.
Reposted fromplayinglove playinglove viaohwow ohwow
21:14
sharmota
21:13
W każdym człowieku powinno być coś, o czym wie tylko on sam. Człowiek bez choćby jednej tajemnicy jest jak orzech, z którego po rozłupaniu zostaje sama skorupa. Ludzie za często dbają tylko o skorupę.
— Dorota Terakowska – Poczwarka
Reposted frompuella13 puella13 viaohwow ohwow
sharmota
21:12

Kochali się i nie chcieli
Nic sobie wyznać najprościej,
I spoglądając wrogo
Oboje ginęli z miłości.

Rozstali się i już tylko
W snach się wiedzieli czasami.
Byli od dawna umarli
I nie spostrzegli się sami.

— Heinrich Heine
Reposted fromohwow ohwow
sharmota
21:08

Dziewczynka, gdy stanie się kobietą, będzie wiedziała, jak poruszać się w świecie. A w szczególności zrozumie, że gdy ją boli, to tak naprawdę nie boli.

Gdy jej się chce, to tak naprawdę jej się nie chce, a gdy nie chce, to właśnie chce. Gdy płacze, to histeryzuje i jest niewdzięczna. Gdy się na coś nie zgadza, to jest wredna i cyniczna.

Gdy się cieszy, to się wygłupia, albo jest pijana. Gdy chce ładnie wyglądać, to się mizdrzy, a gdy się kimś zainteresuje, to się puszcza. Gdy się wstydzi, to jest głupia, a gdy się nie wstydzi to jest bezwstydna.

Gdy się przy czymś upiera, to przesadza, a gdy się nie upiera, to nie wie czego chce. Jak kocha, to jest naiwna, a jak nie kocha, to jest zimna.

Gdy ma ochotę na seks, to jest suką, a gdy nie ma ochoty na seks, to też jest suką. Jeśli chce być kimś – to znaczy, że przewróciło się jej w głowie, a jak nie chce być kimś, to jest głupią kurą.

Jeśli jest sama, to znaczy, że nikt jej nie chciał, a jeśli jest z kimś, to znaczy, że cwana. Wtedy też będzie wiedzieć, że gdy dostaje furii – to jej się tylko tak zdaje.

W każdym razie, może być pewna, że nie ma żadnych prawdziwych powodów do gniewu i powinna udać się po poradę do psychoterapeuty. 

— Wojciech Eichelberger
Reposted fromohwow ohwow
sharmota
21:04
A ja byłam właściwie szczęśliwa. Właściwie, to dobre słowo. Taka przykrywka do wszystkiego, czego nie chcemy powiedzieć. Właściwie dobrze, to znaczy nie, nie dobrze, ale prawie źle, ale po co Ci o tym mówić. Właściwie zdrowa, to znaczy chora, może była chora, może jeszcze nie doszła do siebie, więc właściwie zdrowa, ale nie Twoja sprawa. Właściwie myślałam, żeby do Ciebie zadzwonić... to znaczy, nie, nie chciałam dzwonić, ale nie wiem, co powiedzieć, więc słowo właściwie i tak da Ci do zrozumienia, że nie dzwoń Ty również. (...) Właściwie - znaczy prawie kłamstwo. Właściwie nic mi nie jest. To znaczy jest mi wszystko.
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viaohwow ohwow
sharmota
21:03
Umarliśmy już tyle razy, że teraz możemy tylko dumać, czemu
wciąż nam zależy.
— Bukowski
Reposted fromohwow ohwow
sharmota
20:58
Jeśli mam ból, to coś przecież mam.
— „Z drogi” Jolanty Krukowskiej (Akademia Ruchu)
Reposted fromohwow ohwow
sharmota
20:57
8720 4d5d 500
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaohwow ohwow
sharmota
20:53
16:20
Some people are born with tornadoes in their lives, but constellations in their eyes. Other people are born with stars at their feet, but their souls are lost at sea.
— Nikita Gill (via h-o-r-n-g-r-y)
Reposted fromnikotyna nikotyna viaPoranny Poranny
sharmota
16:20
7242 c091 500
Pretty Baby (1978) dir. Louis Malle
Reposted fromPoranny Poranny
sharmota
16:17
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl