Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 31 2018

sharmota
14:54
6711 4bfe 500
Reposted fromaknatazs aknatazs viaohwow ohwow
sharmota
14:53
sharmota
14:07
 Słowa są ciężkie jak kamienie. Przygniatają do ziemi i ciążą jak skały. Gdyby ptaki umiały mówić, nie mogłyby latać
— dr Joel Fleischman, serial "Przystanek Alaska"
Reposted fromhormeza hormeza viaohwow ohwow
sharmota
14:04
Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.
— Andrzej Sapkowski
Reposted frombaeven baeven viaohwow ohwow
sharmota
14:03
Ona jest jak morze. I kiedy bywałem czasem w kłopotach, kiedy piłem za dużo albo kiedy robiłem komuś krzywdę, to szedłem potem do niej i byłem z nią i znów czułem się jak ktoś, kto wyszedł z czystej wody. I to tylko było dla mnie ważne...
— Marek Hłasko "Palcie ryż każdego dnia"
Reposted frompoezja poezja viaohwow ohwow

October 28 2018

sharmota
23:25
Codziennie, że wyjdzie i trzaśnie drzwiami, przysięgała sobie, ale codziennie zostawała i nie trzaskała niczym, albowiem co bank połączy, tego tak łatwo potem nie rozdzieli człowiek.
— Dorota Masłowska - "Inni ludzie"
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem
sharmota
23:23
A zatem śmierć, najstraszniejsze z nieszczęść, wcale nas nie dotyczy, bo gdy my istniejemy, śmierć jest nieobecna, a gdy tylko śmierć się pojawi, wtedy nas już nie ma. Wobec tego śmierć nie ma żadnego związku ani z żywymi, ani z umarłymi; tamtych nie dotyczy, a ci już nie istnieją.
— Epikur do Menoikeusa
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem
sharmota
23:21
Hear what I'm not saying. Don't be fooled. I wear a mask. A thousand masks. So I play the game.  The glittering but empty parade of the mask.
— Joanne
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem

October 20 2018

sharmota
20:11
6136 f112 500
Reposted fromverronique verronique viaemptywardrobe emptywardrobe
sharmota
20:11

October 10 2018

sharmota
21:46
0397 167e 500
21:45
Too often, the only escape is sleep.
— Charles Bukowski
Reposted fromLittleJack LittleJack viaemptywardrobe emptywardrobe
sharmota
21:44
sharmota
21:43
21:30
0059 1348 500
Reposted frommartinini martinini viaemptywardrobe emptywardrobe
sharmota
21:25
9804 f60f
Reposted fromkarahippie karahippie viaemptywardrobe emptywardrobe

March 07 2018

21:42
3030 c878 500

M. Hłasko

sharmota
21:38
Nie lubię widowiskowych ludzi. Jakbym chciała zobaczyć przedstawienie poszłabym do teatru.
Reposted fromM-M M-M
sharmota
21:38
sharmota
21:37
4210 566c
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaM-M M-M
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl