Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2018

sharmota
21:46
0397 167e 500
21:45
Too often, the only escape is sleep.
— Charles Bukowski
Reposted fromLittleJack LittleJack viaemptywardrobe emptywardrobe
sharmota
21:44
sharmota
21:43
21:30
0059 1348 500
Reposted frommartinini martinini viaemptywardrobe emptywardrobe
sharmota
21:25
9804 f60f
Reposted fromkarahippie karahippie viaemptywardrobe emptywardrobe

March 07 2018

21:42
3030 c878 500

M. Hłasko

sharmota
21:38
Nie lubię widowiskowych ludzi. Jakbym chciała zobaczyć przedstawienie poszłabym do teatru.
Reposted fromM-M M-M
sharmota
21:38
sharmota
21:37
4210 566c
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaM-M M-M
sharmota
21:36
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viaM-M M-M
sharmota
21:32
Kochać to czasem nosić pod skórą odłamki starego lustra, w którym świat był dobrym miejscem.
— Idź sobie
Reposted fromwwannie wwannie viaM-M M-M
sharmota
21:32
4199 b8ad
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viaM-M M-M
sharmota
21:32
W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viaM-M M-M

December 05 2017

sharmota
20:57
"Stojąc w miejscu też można zabłądzić".
— Edward Stachura
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaM-M M-M
sharmota
20:57
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny. 
http://www.wysokieobcasy.pl/dzien_kobiet/1,144045,17277485,Dziesiec_sposobow__by_zyc_z_sensem.html
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viaM-M M-M
sharmota
19:50
1100 ca68 500
Zadura
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaM-M M-M

December 03 2017

sharmota
23:03
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viaspokodama spokodama
sharmota
22:32
Nie jestem niczyim światem, oczkiem w głowie, całym życiem.
Bywam dodatkiem. Nic nie znaczącym. Na nudę. Na chwilę.
— dodatek
Reposted fromdepresja depresja viaspokodama spokodama

November 22 2017

sharmota
21:59
7697 e2a6
Reposted fromkarahippie karahippie viastraconyczas straconyczas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl