Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2017

sharmota
13:54
Play fullscreen
Chce ufać znów że rozumiesz bez wielkich słów, że twoje usta dotkną jeszcze raz moich ust.
Zamykam oczy, czuje jak, w twoich dłoniach tonie moja twarz.
Przysięgasz miłość aż po śmierć, słyszę wspólne bicie naszych serc.
I chociaż walczysz z całych sił o coś więcej niż parę chwil.
Po cichu ciągle wierzę że, nadejdzie taki dzień, gdy wrócisz by stąd zabrać mnie.
I powiesz mi, wciąż kocham cie.
Wciąż kocham cie.
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viawkoncuja wkoncuja
sharmota
13:49
Kochać kogoś, to przede wszystkim pozwalać mu na to, żeby był, jaki jest.
— William Wharton, "Tato"
Reposted fromNotYours NotYours viawkoncuja wkoncuja

April 05 2017

sharmota
09:19
4017 305e 500
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno vianieuciekaj nieuciekaj
sharmota
09:19
3997 afa4 500
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno vianieuciekaj nieuciekaj
sharmota
09:15
7950 01a2 500
The Longest Ride (2015)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa vianieuciekaj nieuciekaj
sharmota
09:14
sharmota
08:42
1917 12a3
hmwytmb

March 28 2017

sharmota
08:40
0306 f700
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianotthesame notthesame

March 17 2017

15:50
sharmota
15:49
6493 f75a 500
Ron Hicks, "Stollen Kiss"
Reposted fromcichystuKot cichystuKot viapuella13 puella13
sharmota
14:58
1872 9451 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter viapuella13 puella13
sharmota
14:52
(...) właściwie nawet nie wiem, które myśli są moje i ze mnie, a które wyczytałem (...).
— Bohumil Hrabal
Reposted frominpassing inpassing viapuella13 puella13
sharmota
14:52
3842 915f
Reposted fromvandalize vandalize viapuella13 puella13
sharmota
14:39
ale tak naprawdę...
Reposted fromindeed indeed viapuella13 puella13
sharmota
14:36
Play fullscreen
Reposted frompuella13 puella13
sharmota
14:34
12:56
sharmota
12:53
Przejmuj się, ale nie za bardzo. Przyjmuj odpowiedzialność, ale się nie obwiniaj. Chroń, ratuj, pomagaj, ale wiedz, kiedy zrezygnować.
— Brandon Sanderson: "Droga królów"
Reposted frompensieve pensieve viapuella13 puella13
sharmota
10:28
1590 eab6
sharmota
10:26
4854 a0bc 500
Reposted fromwerandaa werandaa viapuella13 puella13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl